Byť zručný vo finančnej sfére v súčasnosti vôbec nie je maličkosť. A práve z myšlienky zvyšovať u ľudí finančnú gramotnosť, vznikol projekt Vo svete financií.  Jeho cieľom je odovzdávať informácie, vďaka ktorým získate väčší prehľad o vlastných peniazoch a o tom, ako ich spravovať. Je určený pre všetkých, ktorí sa chcú aktívne zaujímať o financie, zlepšovať svoje poznatky z tejto oblasti a zoznámiť sa so základnými finančnými pojmami, vzťahmi a situáciami.

Obsah bezplatných vzdelávacích seminárov bude rozdelený do piatich oblastí. Všetky sa týkajú situácií, s ktorými sa stretávame v bežnom život a je dôležité, aby sme ich vedeli správne vyhodnotiť.

Témy seminárov Vo svete financií:
  1. Dôchodky: 21.9.2017
  2. Sporenia: 5.10.2017
  3. Investície 19.10.2017
  4. Poistenia 9.11.2017
  5. Úvery 23.11.2017

Semináre Vás naučia porozumieť finančným záležitostiam, robiť správne finančné rozhodnutia a zlepšia Vaše finančné návyky, pretože zabezpečiť si dostatočný prísun peňažných prostriedkov je celoživotný proces.