Test finančnej gramotnosti

Finančná gramotnosť nie je len o peniazoch

Podľa Národného štandardu pojem finančná gramotnosť označuje stav neustáleho vývoja, ktorý umožňuje každému jednotlivcovi efektívne reagovať na osobné udalosti a neustále sa meniace ekonomické prostredie.

Do témy finančnej gramotnosti patrí nielen prehľad o hypotékach, úveroch, sporení a poistení, ale aj o životných hodnotách, filantropii, zodpovednosti či ochrane spotrebiteľa.

Aká je Vaša finančná gramotnost? Ste lepší ako priemer?

Otestujte a porovnajte sa.

Vaše menoVáš e-mail
1) Pán Adam si uložil do banky 10.000 € na dva roky. Ak by bola ročná úroková sadzba 10% a úroky sú k pôvodnému vkladu pripisované raz za rok, koľko bude mať na účte po uplynutí dvoch rokov?
2) Pani Božena má na účte 21.000 € a chce bankovým prevodom zaplatiť cestovnej kancelárii za zájazd do Egypta pre dve osoby sumu 31.995 €. Bude mať dostatok prostriedkov, ak má povolené prečerpanie vo výške 10.000 €?
3) Banka ponúkla pánu Jánovi 3% -ný úrok za ročný termínovaný vklad. Ak je predpokladaná miera inflácie 5%, akú kúpnu silu budú mať jeho úspory po 12 mesiacoch?
4) graf1

Na tomto grafe sú znázornené výnosy troch podielových fondov tak, ako sa menili počas niekoľkých rokov. Ktorý z nich dosiahol najvyšší výnos po 4 rokoch?
Najvyšší výnos po 4 rokoch dosiahol:
5) graf1


A ktorý z fondov na grafe dosiahol najvyšší výnos po 7 rokoch?
Najvyšší výnos po 7 rokoch dosiahol:
6) Pani Katarína chce vložiť svoje úspory na dvojročný termínovaný vklad. Ktorá z týchto ponúk je výhodnejšia, ktorá jej prinesie vyššie zhodnotenie vkladu?
7) Mladí manželia Michal a Mária si chcú kúpiť na úver novú kuchyňu za 40.000 €, ktorý chcú splatiť do dvoch rokov. Rozhodujú sa medzi ponukami dvoch bánk. Ktorá z nich je pre Michala a Máriu výhodnejšia?
8) Ktorý ukazovateľ Vám najviac hovorí o celkových nákladoch na úver?
9) Ak niekomu ukradnú peňaženku, v ktorej mal okrem bankovej karty zapísané aj jej PIN číslo a použijú ju na čerpanie peňazí z bežného účtu, kto nesie zodpovednosť za vzniknutú škodu?
10) Ak sa peniaze vložia do produktu, sľubujúceho možnosť vysoko nadpriemerného výnosu, aké je asi riziko takejto investície?

NaWeb
Výborne, test ste úspešne dokončili. Na záver už len kliknite na tlačidlo Hotovo a dozviete sa výsledky! 🙂