Kontakty

Adresy a kontakty na konkrétnych poradcov v jednotlivých mestách na Slovensku:

 

Bratislava
Adresa: Šustekova 51, 851 04 Bratislava
Ing. Elena Goldiňáková
Regionálna riaditeľka
Tel.: 0908 988 930
E-mail: goldinakova@universalsk.sk
Kežmarok
Alžbeta Štanclová
Finančná sprostredkovateľka
Tel.: 0902 723 354
E-mail: stanclova@universalsk.sk
Liptovský Mikuláš
Adresa: Štefánikova 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
Jana Gazdová
Maklér
Tel.: 0915 447 314  
E-mail: gazdova@universalsk.sk
Poprad
Ing. Tatiana Mojžišová
Odborný finančný sprostredkovateľ
Tel.: 0903 933 113
E-mail: mojzisova@universalsk.sk

Ing. Elena Goldiňáková
Regionálna riaditeľka
Tel.:
0908 988 930
E-mail: goldinakova@universalsk.sk
Prešov
Ing. Lucia Gamcová
TOP maklér
Tel.: 0907 902 974
E-mail: gamcova@universalsk.sk

Bc. Milan Leško
Finančný sprostredkovateľ
Tel.:
0905 156 490
E-mail: lesko@universalsk.sk
Senec
Ing. Elena Goldiňáková
Regionálna riaditeľka
Tel.:
0908 988 930
E-mail: goldinakova@universalsk.sk
Spišská Nová Ves
Dana Zamišková
Odborný finančný sprostredkovateľ
Tel.: 0918 482 678

E-mail: zamiskova@universalsk.sk
Spišská Stará Ves
Daniela Habiňáková
Odborný finančný sprostredkovateľ
Tel.:
0902 106 902
E-mail: habinakova@universalsk.sk
Stará Ľubovňa
Angelika Cirbusová
Odborný finančný sprostredkovateľ
Tel.: 0908 328 039

E-mail: cirbusova@universalsk.sk

Darina Pichnarčíková
Finančný sprostredkovateľ
Tel.:
0905 436 830
E-mail: pichnarcikova@universalsk.sk