Odvody sa budú zúčtovávať ročne

Odvody sa budú zúčtovávať ročne

Ročné zúčtovanie sa bude týkať povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia, povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, poistného na povinné poistenie v nezamestnanosti a rezervného fondu solidarity. Toto poistné bude po novom platené a odvádzané preddavkovo a uskutoční sa nad nimi ročné zúčtovanie. Na garančné poistenie sa bude vzťahovať maximálny ročný vymeriavací základ, avšak ročné zúčtovanie sa ho týkať nebude.

SZČO

Pre SZČO ostane rovnaký model vzniku a zániku povinnosti nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia, budú však musieť platiť preddavky na poistnom, ktoré budú zúčtované na základe príjmov vykázaných na daňovom priznaní za obdobie, za ktoré na poistnom platili preddavky.

Novinkou je, že maximálny mesačný vymeriavací základ pri sociálnom poistení sa má zrušiť a nahradený má byť maximálnym ročným vymeriavacím základom. Ten sa má týkať zamestnanca, SZČO aj zamestnávateľa pri platení preddavkov na poistné. Zníži sa v prípadoch, ak poistenie netrvalo celý kalendárny rok.

Ročné zúčtovanie bude vykonávať Sociálna poisťovňa vždy do 30. septembra za predchádzajúci kalendárny rok.
Ročné zúčtovanie sa má vzťahovať na zamestnanca, povinne nemocensky a dôchodkovo poistenú SZČO a na zamestnávateľa. Nemá sa vzťahovať na štát, ani na dobrovoľne poistené osoby.

Ak SP rozhodne o vzniku nedoplatku na poistnom po ročnom zúčtovaní, platiteľovi ostane 45 dní na jeho zaplatenie. Ak bude nedoplatok nižší ako 5 eur nebude ho potrebné vrátiť, no ani preplatok v rovnakej hodnote sa nebude vyplácať.

Odvody študentov a dôchodcov

Právna norma počíta s pozitívnymi sociálnymi vplyvmi na študentov a dôchodcov, ktorí si privyrábajú na dohodu. Súčasná úľava pri poistnom na povinné dôchodkové poistenie bude totiž zachovaná ako odvodová odpočítateľná položka (OOP). Zmenou ale bude, že dohodári, ktorí si uplatnia OOP, budú povinne dôchodkovo poistení od vzniku do zániku dohody.

Novela zákona má priniesť aj zmeny pre rodičov pri súbežnom nároku na materské pre oboch. Účelom je odstrániť interpretačné problémy súvisiace s nárokom otca na materské, ak po dohode s matkou prevzal do starostlivosti dieťa a matka sa súčasne stará o ich ďalšie dieťa. Účelom tohto ustanovenia je priznať v tejto situácii súbežný nárok na materské obom rodičom.

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *