Informácie o III. pilieri budú lepšie

Informácie o III. pilieri budú lepšie

Sporitelia v III. pilieri sa často sťažujú na to, že sa nevyznajú z výpisu z účtu, ktorý dostanú. Od tohto roku by však vo výpisoch mali nastať zmeny.

Pridá sa informácia o veku potrebnom na splnenie podmienok na poberanie doplnkového starobného dôchodku. Tiež pribudnú sumy odplát, nákladov a poplatkov, o ktoré sa znížila suma osobného účtu účastníka a poberateľa dávky. Navyše, dostanete odhad výšky dôchodkových úspor a dočasného doplnkového starobného dôchodku, v čase, kedy budete môcť začať dôchodok čerpať. 

Ďalej bude umožnené vykonať aj zahraničný prevod doplnkového dôchodkového fondu alebo jeho časti do zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti alebo naopak, jeho prijatie. Tieto zmeny sa uskutočnia na základe snahy uľahčiť organizáciu zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia na úrovni EÚ.
Ministerstvo práce stále na teoretickej úrovni zvažuje tzv. inštitút preddôchodku. Ten by mal umožniť sporiteľom odísť skôr z pracovného trhu a financovať svoje životné náklady zo sporiaceho účtu v III. pilieri. Takýto preddôchodok by sa vyplácal ako dávka DDS od 5 rokov pred dosiahnutím dôchodkového veku. Ministerstvo však od tohto návrhu na zatiaľ muselo ustúpiť, pre nezhody s ministerstvom financií, no toto riešenie stále nevylučuje.
Všetky vyššie spomenuté zmeny budú zahrnuté v pripravovanej novele zákona. Okrem nich sa zavedú vnútorné audity a uplatnia sa aj nové zásady odmeňovania, ktoré sa vzťahujú aj na iné inštitúcie vo finančnom sektore.

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *